​Miljö & Kvalitet

Miljöpolicy

Miljöservice Syd AB har en utarbetad miljöplan med tydligt formulerad miljöpolicy och en dokumenterad miljöstrategi. Vi arbetar aktivt med miljö och hållbarhet som är integrerat och förankrat i hela verksamheten.

Miljöservice Syd AB är certifierat enligt nya ledningssystemen SS-EN ISO14001:2015 för miljö och ISO 9001:2015 för kvalitet samt certifierat för Green meets Clean gällande grön städning. 

​​

Miljöpolicyn säkerställs genom

  • Miljölagar och förordningar tillämpas och uppnås målmedvetet
  • Miljöhänsyn tas vid val av kemikalier, städprodukter, maskiner och redskap
  • Transporter har en betydande miljöpåverkan och vi arbetar för att minska både transporter och behovet av dessa
  • Anställda informeras och utbildas fortlöpande i miljöfrågor
  • Systematiskt arbeta med ständiga förbättringar samt att förebygga och minska verksamhetens negativa miljöpåverkan.

​​​

Miljöservice Syd AB är Certifierad för Grön Städning

Kvalitetspolicy

Miljöservice Syd ABs policy är att motsvara kundens behov och önskemål med tydliga och mätbara kvalitetsmål. Vi erbjuder kostnadseffektiva och snabba helhetslösningar.

Ledningssystemet skall vara ett dagligt verktyg för att styra och leda företaget på rätt sätt i förbättringsarbetet och för att uppfylla kunders och myndigheters krav.

Miljöservice Syd AB är certifierat enligt nya ledningssystemen SS-EN ISO14001:2015 för miljö och ISO 9001:2015 för kvalitet samt certifierat för Green meets Clean gällande grön städning. 

​​

Kvalitetspolicyn säkerställs genom​

  • Hög leveranssäkerhet
  • Skriftliga arbetsbeskrivningar
  • Tydligt ledarskap med fokus på ständiga förbättringar
  • Snabba och effektiva åtgärder vid reklamationer.

Kontakt​

Tel: 040 29 37 98

E-mail: msab@msab-syd.se

Adress

Miljöservice Syd AB
Pilotgatan 5

212 39 Malmö​